Uygulama | Bilgi
Ekleyen Şube: İnsan Kaynakları Şb. Müd.


Eklenme Tarihi: 01.06.2017 11:43:38

Çankaya 29 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (Genelkurmay İstasyonu) Personel Planlaması Hakkında İlan MetniYENİ AÇILACAK A1 TİPİ ÇANKAYA 29 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONUNDA

(GENELKURMAY İSTASYONU) GÖREV ALMAK İSTEYEN PERSONEL İLE İLGİLİ

İLAN METNİ

 

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 27. maddesinin “Hizmete yeni açılan tesisler için ihtiyaç duyulan personelin il içinden karşılanması esastır” hükmü ile Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge’nin 6. maddesinin “Sağlık tesisinde yeni birimlerin açılması veya sağlık tesisinde unvan ve branş bazında personele acil ihtiyaç duyulması halinde, personel ihtiyacı döneme bağlı kalmaksızın hizmet puanı esasına göre karşılanabilir” hükümlerine istinaden yeni açılan tesislere personel planlaması yapılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında Acil Sağlık Hizmetleri Kapsamında 112 Acil Yardım İstasyonu Kurulmasına Dair İşbirliği Protokolü gereğince (Genelkurmay İstasyonu) A1 tipi Çankaya 29 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılacaktır.

Müdürlüğümüzün teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra yeni açılacak istasyonda 4 tabip, 4 Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) ve 4 sürücü (öncelikle Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) olmak üzere veya İşçi Şoför) personelin ataması yapılacaktır.

İlgili Protokol’de yer alan “Personelin; genel özellikler itibariyle mesleğinde deneyim ve tecrübe sahibi, mesleğinin icrasına engeli bulunmayan, bedensel, ruhsal ve sosyal yeterliliğe sahip, ekip çalışmasına uygun nitelikte olması sağlanır” şartları gereğince görev almak isteyen personelin istenilen nitelikleri de belirtir şekilde hazırlayacakları CV’lerini en geç müracaat tarihleri arasında başvuru dilekçesi ile birlikte Müdürlüğümüz Gelen Evrak Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirmeye alınacaktır;

1- Kadroları Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde olan Tabip ve Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) unvanına sahip personel tercih yapabilecektir.

2- Hizmet alım personeli tercih yapamayacaktır.

3- Tercih yapan personelin ÇKYS/İKYS sisteminde güncel hizmet puanı esas alınacaktır.

4- Protokol’de yer alan (mesleki, bedensel, ruhsal ve sosyal yeterliliğe sahip) niteliklere haiz olan personelden, hizmet puanı en yüksek olan personelden başlanarak atama yapılacaktır. Personelin hizmet puanı eşit olması durumunda meslekî kıdemi fazla olan personel, onunda aynı olması halinde halen görev yaptığı unvan ve branşa atanmasına esas teşkil eden diploma tarihi önce olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.

5- Sürücü olarak görev almak isteyen Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) personeli başvuru dilekçesinde bu talebini belirtecek olup, sağlık personeli ve sürücü personeli ayrı ayrı değerlendirilecektir.

6- Sürücü olarak yeterli sayıda Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) unvanlı personel başvuruda bulunmaması veya gerekli nitelikleri haiz olmaması durumunda İşçi (Şoför) personelin başvuruları değerlendirilecektir.

7- Son 1 yıl (01/06/2016 tarihinden atama yapılan tarihe kadar) içinde disiplin cezası nedeniyle başka bir istasyona atanan,  görevlendirilen veya geçici görevi iptal edilen personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Müracaatlar İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacaktır.

9- 02/06/2017-10/06/2017 tarihleri arasında Müdürlüğümüz evrak biriminde başvurusu kayıt altına alınan personelin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

10- Ücretsiz izinde olan personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

11- İstasyonda gündüz mesai usulü görev yapan personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 12- Devlet Hizmet Yükümlüsü olan Tabip unvanındaki personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruları uygun görülmeyen personelin isimleri Müdürlüğümüz internet adresinden (http://www.asm.gov.tr , asos.saglik.gov.tr , www.ankara112.gov.tr)   duyurulacak  olup, başvurularına ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir.

MÜNHAL YERLER1.xlsx


Kaynak: