Uygulama | Bilgi
Ekleyen Şube: İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi


Eklenme Tarihi: 02.08.2017 11:29:01

Atatürk Üniversitesi 2014/2015 Yıllarına Ait Diploma DuyurusuAtatürk Üniversitesi (HELİTAM) Öğrencilerinin Diplomaları (2014-2015) Gelmiştir

Atatürk Üniversitesi HELİTAM (Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı) kapsamında 2014 ve 2015 yılında mezun olmaya hak kazanmış, Ankara ili sınırları içerisinde çalışan mezunların diplomaları ve diploma ekleri gelmiştir.

Aşağıdaki listede adı geçen mezunlar diplomalarını Müdürlüğümüz İzleme ve Değerlendirme  Şube Müdürlüğünden (2. kat 224 nolu oda) şahsen veya vekâleten (noter onaylı kişilerce) teslim alabilirler.

DİPLOMALARIN TESLİMİ SADECE DİPLOMA SAHİBİNE YA DA NOTER ONAYLI VEKALETNAMEYE SAHİP KİŞİYE YAPILMAKTADIR.

NOT: Diplomaların alınabilmesi için geçici mezuniyet belgelerinin aslının teslim edilmesi gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgesini kaybetmiş olanlardan gazete kayıp ilanı istenecektirGeçici mezuniyet belgelerinin aslını herhangi bir kuruma vermiş olanlar ilgili kuruma dilekçe yazarak belgelerinin aslını alıp Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 

Atatürk Üniversitesi 2014 ve 2015 yılı 

Atatürk Ünv 2014-2015 Mezunları Diploma Listesi.xls


Kaynak: