Uygulama | Bilgi
Ekleyen Şube: İnsan Kaynakları Şb. Müd.


Eklenme Tarihi: 29.11.2017 14:45:23

2017 Kasım Dönemi İl İçi Yer Değişikliği Başvuru Sonuçları11/11/2016 tarihli ve 12965 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” gereği, Ankara ilinde yer alan sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin isteğe bağlı olarak 2017 Kasım Ayı Dönemi Yer Değiştirme başvuruları değerlendirilmiş olup, sonuçlarına ait listeler ektedir.

ATANMAYA HAK KAZANAN PERSONEL LİSTESİ.xlsx

ATANAMAYAN PERSONEL LİSTESİ.xlsx

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYEN PERSONEL LİSTESİ.xlsx


Kaynak: