Uygulama | Bilgi
Ekleyen Şube: İnsan Kaynakları Şb. Müd.


Eklenme Tarihi: 07.03.2018 13:52:54

Taşeron Personelin Sınava Girmeye Hak Kazananların Kesin Listeleri


696 Sayılı KHK'nın 127. Maddesinin; Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Başvuru Sonuçları

696 Sayılı KHK'nın 127. Maddesinin; Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda   Çalışan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Başvuru Sonuçları:

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde yer alan kriterler dâhilinde Tespit Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda yayımlanan başvuru sonuç listesine süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, itiraz sonuçları ve sınava katılacak personelin Kesin listeleri aşağıda yayımlanmıştır.


KARAR: Komisyonumuza yapılan itirazların incelenmesi neticesinde başvurusu kabul edilenlerin isimlerinin www.asm.gov.tr adresinde yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen kararlar kesindir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur: 07.03.2018


SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN KESİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ 


* Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ve ilgili kamu kurumlarından gelen bilgi ve belgeler doğrultusunda tespit komisyonu tarafından ayrıca değerlendirilecektir.

NOT: Sınav yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler A ve B Grubu Hastaneler için kendi web sayfalarında; C grubu hastaneler ve Sağlık Müdürlüğümüz için ise   www.asm.gov.tr  internet adresimizde ilan edilecektir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçecek olup; ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

Kaynak: