İhale ve Satın Alma Duyuruları
 

12:59:0

ADEM KUCUR

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı

 


Aile Hekimliği Bİrimi

 Toplum Sağlığı Birimi

 Göç Sağlığı Birimi

 Aşı Programları Birimi

 Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

 Tüberküloz Birimi

 Çalışan Sağlığı Birimi

 Çevre Sağlığı Birimi

 Kanser Birimi

 Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi

Çocuk,Ergen,Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi

 Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi

 Ruh Sağlığı Birimi

 İzleme,Değerlendirme ve İstatistik Birimi

 Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi

 


 

 
 
Bağlantılar