Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şb. Müd.
U y g u l a m a   |   B i l g i

S ı k   K u l l a n ı l a n l a r
H a b e r l e r
B a ğ l a n t ı l a r

 

Şube Müdürlüğümüzce Yürütülen İş ve İşlemler:

-Engelli sağlık kurulu raporlarına yapılan itiraz işlemleri; 

-Emniyet Müdürlüğünce gönderilen silah ruhsatı raporlarının itiraz işlemleri;

-Kamu ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen istirahat raporlarının fenne ve usule uygunluk yönünden değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemler;

-Mahkeme ve savcılıklardan gelen kayıp kişiler hakkındaki işlemler 

-Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşları ruhsatlandırmak ve denetlemek. Yine bu kuruluşların ruhsatlarını gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,

-Kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, AMATEM, Denetimli Serbestlik,  yanık üniteleri, yoğun bakım, palyatif bakım ve kamuya ait laboratuvarlar gibi özellikli planlama gerektiren birimleri il düzeyinde; tescil/ruhsatlandırmak,  denetlemek ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, sertifikalı eğitimler, şikâyetler vb. çalışmaları ile ilgili iş ve işlemler yapmak.

-SABİM, BİMER ve CİMER aracılığı ile yapılan şikâyetlerin değerlendirilmesi;

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir