İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi
U y g u l a m a   |   B i l g i

B a ğ l a n t ı l a rŞube Müdürlüğümüzce Yürütülen İş ve İşlemler:

- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve E-İmza İşlemleri,

- ÇKYS(TSİM, SKYS, IKYS vb.) ve Sağlık NET kullanıcı tanımlama-güncelleme işlemleri,

- Kimlik Paylaşım Sistemi (Mernis) yetkilendirmeleri,

- Kurumsal web sitesi yönetimi,

- Kurum personel kimlik kartı basımı ve kartlı geçis sistemi takibi,

- Kurumsal Bilgi Güvenliği ile ilgili çalışmalar,

- Bilgisayar, yazıcı vb. tamir-bakımı ile kurumsal network ağının güvenliğinin sağlanması,

- Kurumumuz ve bağlı kuruluşlara bilişim konusunda teknik destek sağlanması.

Hast. Rand.Nöbetçi Eczane
Hast. Rand.Hastane Randevu
Hast. Rand.Aile Hekimim Kim?
Hast. Rand.Bilgi Edinme
Hast. Rand.Sb E-posta
Hast. Rand.Bimer
Hast. Rand.Sabim
Hast. Rand.Alo 171
Hast. Rand.112 Acil Sağlık
Hast. Rand.Arıza Bildir